Thuê xe đi Bà Nà Hill

Thuê xe du lịch 16 chỗ Đà Nẵng đi Bà Nà Hills 1 ngày

Thuê xe du lịch 16 chỗ Đà Nẵng đi Bà Nà Hills 1 ngày

Thương hiệu: Xe 16 chỗ

Giá thuê: 1.000.000 VNĐ

Thuê xe du lịch 45 chỗ Đà Nẵng đi Bà Nà Hills 1 Ngày

Thuê xe du lịch 45 chỗ Đà Nẵng đi Bà Nà Hills 1 Ngày

Thương hiệu: Xe 45 chỗ

Giá thuê: 2.290.000 VNĐ

Thuê xe du lịch 35 chỗ đi Bà Nà Hills 1 Ngày

Thuê xe du lịch 35 chỗ đi Bà Nà Hills 1 Ngày

Thương hiệu: Xe 35 chỗ

Giá thuê: 1.800.000 VNĐ

Thuê xe du lịch 29 chỗ Đà Nẵng đi Bà Nà Hills

Thuê xe du lịch 29 chỗ Đà Nẵng đi Bà Nà Hills

Thương hiệu: Xe 29 chỗ

Giá thuê: 1.690.000 VNĐ

Thuê xe 7 chỗ Đà Nẵng đi Bà Nà Hills

Thuê xe 7 chỗ Đà Nẵng đi Bà Nà Hills

Thương hiệu: Xe 7 chỗ

Giá thuê: 800.000 VNĐ

Thuê xe du lịch 4 chỗ Đà Nẵng đi Bà Nà Hill

Thuê xe du lịch 4 chỗ Đà Nẵng đi Bà Nà Hill

Thương hiệu: Xe 4 chỗ

Giá thuê: 699.000 VNĐ