Thuê xe đi Cù Lao Chàm

Thuê xe du lịch 45 chỗ Đà Nẵng đi Cù Lao Chàm 1 Ngày

Thuê xe du lịch 45 chỗ Đà Nẵng đi Cù Lao Chàm 1 Ngày

Thương hiệu: Xe 45 chỗ

Giá thuê: 2.300.000 VNĐ

Thuê xe du lịch 35 chỗ Đà Nẵng đi Cù Lao Chàm 1 Ngày

Thuê xe du lịch 35 chỗ Đà Nẵng đi Cù Lao Chàm 1 Ngày

Thương hiệu: Xe 35 chỗ

Giá thuê: 1.800.000 VNĐ

Thuê xe du lịch 29 chỗ Đà Nẵng đi Cù Lao Chàm 1 Ngày

Thuê xe du lịch 29 chỗ Đà Nẵng đi Cù Lao Chàm 1 Ngày

Thương hiệu: Xe 29 chỗ

Giá thuê: 1.700.000 VNĐ

Thuê xe 16 chỗ Đà Nẵng đi Cù Lao Chàm 1 Ngày

Thuê xe 16 chỗ Đà Nẵng đi Cù Lao Chàm 1 Ngày

Thương hiệu: Xe 16 chỗ

Giá thuê: 900.000 VNĐ

Thuê xe du lịch 7 chỗ Đà Nẵng đi Cù Lao Chàm

Thuê xe du lịch 7 chỗ Đà Nẵng đi Cù Lao Chàm

Thương hiệu: Xe 7 chỗ

Giá thuê: 800.000 VNĐ

Thuê xe du lịch 4 chỗ Đà Nẵng đi Cù Lao Chàm

Thuê xe du lịch 4 chỗ Đà Nẵng đi Cù Lao Chàm

Thương hiệu: Xe 4 chỗ

Giá thuê: 700.000 VNĐ