Thuê xe đi Huế

Thuê xe du lịch 45 chỗ Đà Nẵng đi Cố đô Huế 1 Ngày

Thuê xe du lịch 45 chỗ Đà Nẵng đi Cố đô Huế 1 Ngày

Thương hiệu: Xe 45 chỗ

Giá thuê: 4.100.000 VNĐ

Thuê xe du lịch 35 chỗ Đà Nẵng đi Cố đô Huế 1 Ngày

Thuê xe du lịch 35 chỗ Đà Nẵng đi Cố đô Huế 1 Ngày

Thương hiệu: Xe 35 chỗ

Giá thuê: 2.800.000 VNĐ

Thuê xe du lịch 29 chỗ Đà Nẵng đi cố đô Huế 1 Ngày

Thuê xe du lịch 29 chỗ Đà Nẵng đi cố đô Huế 1 Ngày

Thương hiệu: Xe 29 chỗ

Giá thuê: 2.500.000 VNĐ

Thuê xe du lịch 4 chỗ Đà Nẵng đi Huế

Thuê xe du lịch 4 chỗ Đà Nẵng đi Huế

Thương hiệu: Xe 4 chỗ

Giá thuê: 1.500.000 VNĐ